Tilmeldingsformer

Der findes tre overordnede måder at tilmelde sig holdundervisning på Den Lille Musikskole. Endvidere kan man for hver af de tre måder vælge at betale det samlede beløb på én gang eller dele det op i rater (12 rater, hvis man er tilmeldt fra starten af sæsonen).

De tre tilmeldingsformer er: 

 • Basistilmelding
 • Støttetilmelding
 • Rabattilmelding

Se handelsbetingelserne for de grundige, juridiske forklaringer (som til enhver tid er de gældende i tvivlsspørgsmål). Vilkårene i korthed lyder, som følger:

Basistilmelding

Man melder sig til et helt kursus, som ifølge aftaleloven i princippet er uopsigeligt. Man betaler det hele på en gang eller "låner" en del af beløbet af skolen og afbetaler det i rater fordelt over hele sæsonen (juli - juni).

Støttetilmelding

Samme vilkår som basistilmelding, men med en forhøjet pris for at støtte skolen. Igen kan man betale det hele på en gang eller dele det op i rater. Ved ratebetaling har man mulighed for at skifte til basistilmelding i løbet af sæsonen. Man skriver blot kontoret senest 14 dage før næste ratebetaling. 

Rabattilmelding

Samme vilkår som basistilmelding. Dog skal deltagerens forældre eller andre følgevoksne deltage i to arbejdsdage i løbet af sæsonen for at opnå rabat på undervisningsprisen. Hvis man udebliver fra én eller begge arbejdsdage, vil denne tilmeldingsform automatisk blive til en basistilmelding.

 

Skift fra støtte- til basistilmelding

Man kan - hvis man har valgt at dele betalingen op i rater - til enhver tid skifte fra støtte- til basistilmelding, eller fra basis- til støttetilmelding, hvorved man også indgår på basis-/støtte-tilmeldingens vilkår, hvad angår såvel betaling som binding for resten af sæsonen. Vil man skifte til basistilmelding i løbet af sæsonen, skriver man blot til kontoret senest 14 dage før næste ratebetaling.

 

Udmelding

Økonomisk refusion i forbindelse med udmelding fra kurset er normalt ikke mulig. Dog kan der gives dispensation i følgende tilfælde:

 1. Opstået fysisk eller psykisk længerevarende sygdom (kræver læge-, psykolog- eller psykiatererklæring) hos barnet
 2. Undervisningstidspunktet flyttes til mere end 10 minutter tidligere eller mere end 20 minutter senere
 3. Hvis den udmeldte elevs følgevoksne skaffer erstatningselever til skolen, kan der opnås økonomisk refusion ved udmelding midt i sæsonen. Vær opmærksom på at nye elevers følgevoksne skal have deltaget i introduktionsmøde, aldersrelevant følgevoksenmøde og finde en ledig plads på et aktivt hold, før de kan starte på skolen. NB! Skolen påtager sig intet ansvar for afholde ekstra møder. Følgende refusionsregler gælder for denne form for udmelding:
  1. Hvis den udmeldte elev erstattes med to nye elever, der ikke står i vores database i forvejen, skal du kun betale for de allerede afholdte lektioner til og med den uge, hvor begge de to nye elever er påbegyndt undervisning
  2. Hvis den udmeldte elev erstattes med to nye elever, der står i vores database i forvejen, men ikke har været tilmeldt undervisning eller været til møder, skal du kun betale for de allerede afholdte kursusgange til og med den uge, hvor begge de to nye elever er påbegyndt undervisning, samt et gebyr, der svarer til prisen for to lektioner
  3. Hvis den udmeldte elev erstattes med én ny elev, der ikke står i vores database i forvejen, skal du kun betale for de allerede afholdte lektioner til og med den uge, hvor den nye elev er påbegyndt undervisning, samt et gebyr, der svarer til prisen for fire lektioner
  4. Hvis den udmeldte elev erstattes med én ny elev, der står i vores database i forvejen, men ikke har været tilmeldt undervisning eller været til møder, skal du kun betale for de allerede afholdte lektioner til og med den uge, hvor den nye elev er startet på skolen, samt et gebyr, der svarer til prisen for fire lektioner.
Sådan foretages en udmelding

En udmelding foregår rent praktisk ved at sende en mail til kontoret med ønsket om udmelding og med angivelse af, hvilke(n) af ovenstående årsager, der ligger til grund for udmeldingen. Mailen skal indeholde eventuelle lægeerklæringer samt dit kontonummer.

 

Logo_footer_Retina