Spørgsmål & svar

Spørgsmål & svar

Kan mit barn flytte hold?
 • Babymusik I – III: Når I er tilmeldt et Babymusikhold, har I fri adgang til alle skolens babyhold af samme type, dog med det forbehold, at det ikke er en mulighed, hvis der er for mange på det ønskede hold. Vi arbejder på skabe en nem og gennemskuelig procedure for den praktiske afvikling af dette.
 • Musikalsk Legestue I – VI: Ja, hvis der er plads på det hold, som I ønsker at flytte til, men ingen pendling fra uge til uge på disse holdtyper.
 • Høreleg og Hørelære: Når I er tilmeldt et Hørelegs- eller Hørelærehold, kan I for 15 kr./lektion tilmelde jer et ekstra hold af samme type (f.eks. Høreleg II), og for 20 kr./lektion kan I tilmelde jer et ekstra hold af forudgående holdtype (f.eks. Høreleg III for en elev på Hørelære G).

Kontakt kontoret for det praktiske.

Kan mit barn blive optaget på et hold med ældre børn?

Vi vil meget gerne skabe nogenlunde homogene hold, og vi er helt klar over, at samme alder i sig selv ikke er en garanti for dette. Der er mange andre parametre der spiller ind. Selve det musikalske talent og erfaring er kun en lille del af pakken. Når vi skal skabe homogene hold, er nedenstående det, vi vægter højest:

 • Almindelig modenhed
 • Koncentrationsevne
 • Sociale færdigheder
 • At kunne modtage en kollektiv besked
 • At kunne vente på tur
 • Sprogligt udviklingniveau
 • Almen musikalsk erfaring
 • Musikalsk erfaring inden for den metodik vi bruger

Det er altsammen færdigheder, der udvikles kraftigt på vores skole, parallelt med udviklingen af de musikalske færdigheder. Tempoet i udviklingen af de musikalske færdigheder hænger nøje sammen med udviklingen af de andre færdigheder .

For at gøre øvelsen simpel, skaber vi de homogene hold, ved at lade nogle af børnene gå på “yngre” hold end deres fødselstidspunkt i stedet for den anden vej.

Så svaret er nej, vi lader ikke yngre børn gå på ældre hold, men vi lader gerne ældre børn gå på yngre hold. Tal med en lærer, hvis I er i tvivl.

Kan mit barn flytte ned på et hold med yngre børn?

Som skrevet ovenfor, har vi særdeles gode erfaringer med at flytte børn til yngre hold, og i visse tilfælde anbefaler vi det. Tal med læreren om det eller musikskolens leder Michael, hvis I gør jer overvejelser om dette.

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke vil med til musik?

Når barnet ikke vil til musik, skyldes det som regel noget andet end, at det ikke kan lide musik. Henvend dig til læreren, så vi kan finde en løsning. Det er meget vigtigt at henvende sig i god tid og hellere en gang for meget end for lidt.

Erfaringen viser, at en tidlig henvendelse til læreren får 99% af problemerne til løse sig. Vi har nogle muligheder og kan noget, som forældrene ikke har og kan, og det skal vi få det bedste ud af for barnets skyld.

Hvordan foregår tilmeldingen helt praktisk?

Man tilmelder sig på Den Lille Musikskoles hjemmeside. Før barnet kan starte til musik, skal forældre eller andre følgevoksne dog deltage i to møder: et generelt introduktionsmøde og et aldersrelevant følgevoksenmøde. Tilmelding til disse møder foretages samtidig med tilmelding til hold.

NB! Man kan starte til Babymusik uden at deltage i nogen møder, og på Hørelære skal mindst én følgevoksen blot have deltaget i det generelle introduktionsmøde.

Hvorfor er der ikke følgevoksenmøder til Babymusik?

Når man går til sæsonforløb til Babymusik, skal man også tilmelde sig et Introduktionsmøde, og hvis man vil gå videre på Musikalsk Legestue I, skal man også tilmelde sig et følgevoksenmøde. Men i modsætning til Musikalsk Legestueholdene er det muligt at påbegynde undervisningen, før man har været til møderne. Dette skyldes, at det er vigtigt, at babyerne starter så tidligt som muligt, og at det er noget ganske andet at gå til Babymusik end til Musikalsk Legestue.

Hvor længe binder man sig for?

Med en delvis undtagelse af Babymusik er al undervisning på Den Lille Musikskole bygget op omkring en hel sæson.

Dybest set er undervisningen bygget op om en række sæsoner, som lægger sig i naturlig forlængelse af hinanden.

Når et hold begynder efter sommerferien, er undervisningen lagt an på, at holdet forbliver samlet resten af sæsonen. Rent pædagogisk og fagligt giver det derfor ikke mening at tilmelde sig skolen, medmindre intentionen er at gennemføre hele sæsonen.

Man køber en hel sæson ved tilmeldingen, men man kan vælge at afbetale beløbet i en række rater. Skolens økonomi er lagt an på, at der betales for en hel sæson. Derfor er tilmeldingen bindende.

Har jeg fortrydelsesret på mit køb af undervisning?

Når du køber et kursus på Den Lille Musikskole, er det én samlet pakke.

Du kan fortryde købet af denne pakke indtil 7 døgn før første lektion på det hold, du har tilmeldt dit barn. Hvis du laver tilmeldingen senere end 7 døgn før første lektion, bortfalder fortrydelsesretten. Når fristen for fortrydelse af købet udløber, er din tilmelding bindende for resten af sæsonen, som går fra august til juli.
[/dt_sc_toggle]
Forpligter man sig til andet end selve undervisningen?

Når I melder jeres barn ind på Den Lille Musikskole, beder vi jer læse og godkende nogle handelsbetingelser. I skal bl.a. anskaffe den sangbog, vi benytter, kende husreglerne og komme til de møder, I forpligter jer til ved tilmeldingen. Læs handelsbetingelserne på Min side.

Hvad koster det?

forsiden finder du en prisudregner.

Den Lille Musikskole modtager ingen støtte af nogen art, men vi prøver alligevel at holde priserne så lave som muligt. Sæson- og lektionslængde samt priser afspejler til enhver tid balancen mellem vores faglige idealer og den praktiske og økonomiske virkelighed.

Hvordan betaler jeg?

De fleste køb af kurser kan gennemføres som en engangsbetaling eller en afdragsordning. Hvis man er i tvivl, kan man vælge kortere forløb (prøveforløb), som kun kan købes med en engangsbetaling.

Jeg har købt en sangbog i jeres webshop. Hvordan får jeg den?

Sangbogen ligger klar på skolen, og du får den i forbindelse med næste time.

Hvornår er der undervisning?

Du kan altid se, hvornår der er undervisning i din egen kalender på Min side.

Den Lille Musikskole følger i store træk skolernes årsplan, og sæsonen starter i august og løber til juli. Sæsonen er på i alt 33 undervisningsgange.

Hvad er en fleksuge?

Det er en uge eller nogle dage, som kan bruges til at indhente eller erstatte aflyste undervisningstimer. I en fleksuge er der ingen anden undervisning. Hvornår fleksugerne ligger, fremgår af kalenderen på Min side.

Logo_footer_Retina-1