Musikalsk Legestue (fra 1 – 7 år)

Musikalsk Legestue (fra 1 – 7 år)

Musikalsk Legestue (fra 1 – 7 år)

generisk-ML4-3

Hvad er Musikalsk Legestue?

Musikalsk Legestue I - VII

Musikalsk Legestue er designet som et langt sammenhængende forløb, der tilbydes børnene, fra de er ca. et til syv år gamle. Et forløb, som for de flestes vedkommende er en fortsættelse efter Babymusikken.

Formålet med dette er:

 • At opbygge og udvikle børnenes iboende og umiddelbare glæde ved at synge, spille og lytte til musik.
 • At give børnene en masse musikalske oplevelser med stort set alle musikkens grundelementer.
 • At give børnene en grundig forberedelse, hvis der er ønske om at gå videre med musikken.
 • At give børnene et stort repertoire af sange, remser, didaktiske lege, sanglege, legesange og danse.
 • At lære børnene hele grundrepertoiret af sange som bliver brugt i vores begynderinstrumentalundervisning.
 • At udvikle børnenes koordination, hukommelse, motorik, sansning, koncentration og sociale færdigheder.
 • At lære simpel musikalsk notation og læsning.
 • At lege sig til komplekse musikalske færdigheder inden for teori og hørelære.
 • At komponere, improvisere og reproducere musik.
 • At udvikle stemme og øre.

Musikalsk Legestue vil udruste børnene med en række færdigheder, som de vil have med sig, uanset om de fortsætter med musikken eller ej. Meget af det, vi laver, er hjernegymnastik af fineste karat. Det er et videnskabeligt faktum, at børn, der beskæftiger sig intensivt med musik, klarer sig bedre i en række skolefag. Der findes utallige undersøgelser, der understøtter dette, og ingen der viser det modsatte.

Der kræves ingen særlige musikalske forudsætninger hos hverken børn eller forældre for at gå til Musikalsk Legestue på Den Lille Musikskole. Det eneste, der skal til, er lyst, vilje og villighed til at gå ind på de præmisser, der er her på skolen.

Efter Musikalsk Legestue er der en række tilbud om instrumentalundervisningHøreleg, og Hørelære

Herunder følger beskrivelser af de enkelte hold. På Musikalsk Legestue I - III er forældrene med til undervisningen. På Musikalsk Legestue IV - VII er børnene til undervisning uden forældre.

Pris

Sæsontilmelding fra 198 kr. pr. lektion

Prøveforløb 1400 kr.

TILMELD MUSIKALSK LEGESTUE (Kræver login)

Musikalsk Legestue I

Det første hold efter babymusikken.

Alder

Barnet fylder et år mellem 1. august det år, hvor holdet starter og 31. juli det år, hvor holdet stopper.

Indhold

Store og små bevægelser i puls. Sang og musik fra vi kommer, til vi går. Mange gentagelser, så børnene er trygge, og de voksne lærer sangene. Fagter, remser, fortællinger og masser af motoriske udfordringer for både voksne og børn.

I alle timerne synger vi to – tre kanons og/eller flerstemmige sange med børnene siddende på skuldrene. En del af sangene er de gennemgående årstidskanons, som kommer igen hvert år på samme tid.

Fysiske krav

Nogenlunde mobile voksne. De voksne skal kunne bære børnene på skuldrene. Læreren hjælper gerne barnet derop.

Formål

 • At plante nogle gode vaner hos forældre og børn, som vil være begge parter til glæde og gavn i mange år frem både på musikskole, men også i mange andre sammenhænge.
 • At bygge fundamentet til at få det maksimale udbytte af musikundervisningen på Den Lille Musikskole.
 • At give børnene en række musikalske oplevelser af høj kvalitet, der lagrer sig til senere.
 • At give forældrene en række inspiratoner til at lege videre med musikken derhjemme.
 • At give forældrene bred inspiration til omgås børn i denne alder, samt en lang række små fif og tricks.

I denne alder er børnene en eksplosion af totalt uredigeret energi, som vi voksne efter bedste evne, viden og erfaring skal hjælpe med at fokusere og samle. Det er naturligvis en langvarig proces, men der er helt utrolig mange gevinster ved tage opgaven på sig lige nu og her. Musikken kan nogle fantastiske ting i denne proces, og særligt den måde, vi arbejder med forældre og børn på Den Lille Musikskole, har igen og igen vist sig at være særdeles værdifuld på den lange bane.

Det kan kræve uendelig meget tålmodighed, men hvis man holder ved, får man det tusindfold igen. Det er der mange forældre, der har oplevet.

Hør meget mere om Musikalsk Legestue I på de obligatoriske forældremøder, som alle forældre deltager i hvert år.

Musikalsk Legestue II

For nye deltagere anbefales det at læse beskrivelsen af Musikalsk Legestue I først.

Alder

Barnet fylder 2 år mellem 1. august det år, hvor holdet starter og 31. juli det år, hvor holdet stopper. Hvis barnet ikke kan gå eller er lige ved at kunne gå ved sæsonstarten i slutningen af august, anbefales det at gå på Musikalsk Legestue I i stedet.

Indhold

Remser med fagter, remsefortællinger, fagtesange, rammesange, de første cirkelsange, trampe, klappe, løbe, rulle, bakke, vippe med meget mere, masser motoriske udfordringer for både børn og voksne.

Med børnene siddende på skuldrene synger vi i alle timerne to – tre kanons og/eller flerstemmige sange. En del af sangene er de gennemgående årstidskanons, som kommer igen hvert år på samme tid, så mange kender dem allerede godt her på Musikalsk Legestue II.

Fysiske krav

Nogenlunde mobile voksne. De voksne skal kunne bære børnene på skuldrene. Læreren hjælper gerne barnet derop. Undervisningen er meget fysisk. Vi forventer ikke, at I skal kunne noget specielt, når I starter på undervisningen, og vi forventer heller ikke, at alle kan alt. Men vi forventer, at alle udvikler sig, gør deres bedste og er åbne over for at lære noget.

Formål

 • At udvikle eller videreudvikle nogle gode vaner hos forældre og børn, som vil komme begge parter til glæde og gavn i mange år frem både på musikskole, men også i mange andre sammenhænge.
 • At stimulere børn og forældre motorisk og musikalsk.
 • At bygge videre på erfaringer og repertoire fra Babymusik og Musikalsk Legestue I.
 • At styrke det fundamentet der gør det muligt at få det maksimale udbytte af musikundervisningen på Den Lille Musikskole.
 • At give børnene en række musikalske oplevelser af høj kvalitet, der lagrer sig til senere.
 • At give forældrene en række inspiratoner til at lege videre med musikken og bevægelserne derhjemme.
 • At give forældrene bred inspiration til omgås børn i denne alder samt en lang række små fif og tricks.

Ved sæsonstarten kan man stadig opleve en eksplosion af uredigeret energi. Men hvis vi alle følger den samme gode retning og tager de små og store udfordringer, som uværgerligt kommer indimellem, vil man opleve at roen og retningen sænker sig over holdet efter to til fire måneder. De fleste af børnene begynder at deltage mere og mere aktivt og samtidigt i det, vi laver. Men der vil altid vil være nogen som mere iagttager og suger det hele til sig, og så kommer det først ud efter undervisningen eller senere på dagen. Og i den anden ende er der nogle, der stadig er mest impulsstyrede og endnu ikke helt har opdaget, hvordan de kan deltage i det, vi laver. Men det er overhovedet ikke noget problem: Det skal nok komme, og det vigtigste er, at vi voksne bliver ved med at holde retningen og deltager med glæde og overbevisning. Det er det bedste, vi kan give børnene.

Hør meget mere om Musikalsk Legestue II på de obligatoriske forældremøder, som alle forældre deltager i hvert år.

Læs også beskrivelsen af Musikalsk Legestue I og III.

Musikalsk Legestue III

For nye deltagere anbefales det at læse beskrivelsen af Musikalsk Legestue I og II først.

På ML III er der meget nyt materiale, da børnenes læringsfokus ændrer sig fra mange gentagelser af allerede kendt stof til sult på nyt. I stedet for at gentage de samme ord mange gange suger børnene nye ord til sig, og det imødekommer vi med masser af nyt materiale og et højere tempo. Vi finpudser dog også nogle af de foregående års kanons og andre flerstemmige satser.

Alder

Barnet fylder 3 år mellem 1. august det år, hvor holdet starter og 31. juli det år, hvor holdet stopper.

Indhold

Større og mere krævende repertoire end på de to foregående hold. På Musikalsk Legestue I og II er der mange gentagelser og stor vægt på de motoriske udfoldelser. Det regner vi selvfølgelig med, at I fortsætter med derhjemme, så vi kan bruge undervisningstiden på at udvide repertoiret med en lang række nye sange, lege og mere krævende udfordringer.

Fysiske krav

Nogenlunde mobile voksne. De voksne skal kunne bære børnene på skuldrene. Læreren hjælper gerne barnet derop.

Formål

 • At give børn og forældre et stort repertoire af vores udvalgte sange, remser og danse.
 • At videreudvikle, forfine og fundere de gode vaner hos forældre og børn, som vil være begge parter til glæde og gavn i mange år frem både på musikskolen og i mange andre sammenhænge.
 • At inspirere og stimulere børn og forældre vokalt og musikalsk.
 • At bygge videre på erfaringer og repertoire fra de foregående Musikalsk Legestuehold.
 • At til stadighed udvikle det fundament, der gør det muligt at få det maksimale udbytte af musikundervisningen på Den Lille Musikskole nu og i de kommende år.
 • At give børnene et række musikalske oplevelser af høj kvalitet, der lagrer sig til senere.
 • At forberede børn og forældre på Musikalsk Legestue IV, hvor børnene er til undervisning uden de voksne.
 • At opmuntre børnene til at bidrage aktivt ved at synge tilbage på et musikalsk spørgsmål eller komme med forslag til bevægelser.

Ved sæsonstarten kan man stadig opleve lidt af energien fra Musikalsk Legstue II. Den store forskel er sproget: De fleste af børnene kan nu tale i sætninger, de kan alle forstå beskeder og spørgsmål, og de lærer nye ord i et forrygende tempo.

Sange, remser, lege og danse er mere komplekse og udfordrende. Repertoiret skifter hurtigere. Vi gør alle aktiviteter mere præcise og detaljerede, så både børn og voksne bliver udfordrede. Vi har lege, hvor børnene sammen med læreren synger dele af eller hele sange, uden at forældrene synger med.

Børnene sidder stadig på skuldrene i hver eneste time, så vi kan få sunget vore kanons og flerstemmige sange. Særlig de gennemgående årstidskanons er på meget højt musikalsk niveau på disse hold, da næsten alle kender dem rigtig godt.

Mod slutningen af sæsonen kan man som regel mærke på mange af børnene, at de er mere end parate til at være uden forældre.

Forældrene får gradvist en mere neutral rolle og rykker lidt i baggrunden, så læreren henvender sig mere og mere direkte til børnene og skaber små dialoger i musik, leg og tale. Børnene inviteres på banen til mere aktivt selv at synge og vælge bevægelser m.m. uden voksne.

Læs også beskrivelsen af Musikalsk Legestue I og II og IV.

Hør meget mere om Musikalsk Legestue III på de obligatoriske forældremøder, som alle forældre deltager i hvert år.

Musikalsk Legestue IV

Børnene er nu til musik uden deres forældre, som sidder ude i forrummet og hygger sig. Det giver en masse muligheder, og børnene kommer på banen på en helt anden måde. Til forældremøderne bliver alle de voksne, der skal følge barnet til musik, klædt meget grundigt på, så ingen burde være i tvivl om, hvordan selve tryllenummeret med at få børnene ind til musik – nu uden forældre – skal foregå. Hvis I efter forældremødet ikke har en rigtig god fornemmelse i maven om det, at jeres barn skal til musik, uden I er med, er det altid en mulighed at tage en omgang mere på Musikalsk Legestue III. Det har vi rigtigt gode erfaringer med, og hellere det end at forcere processen.

For nye deltagere anbefales det at læse beskrivelsen af Musikalsk Legestue I, II og III først.

Alder

Barnet fylder 4 år mellem 1. august det år, hvor holdet starter og 31. juli det år, hvor holdet stopper. Der gives IKKE dispensation til børn, der er født senere.

Fysiske krav

Vi er i princippet åbne over for alle børn, også børn med særlige fysiske udfordringer. Men det skal give mening og succesoplevelser og være udviklende for alle. Da der er op til 14 børn og kun én lærer på et hold, er der også grænser for, hvilke udfordringer vi kan påtage os. Men spørg, så tager vi den derfra.

Indhold

På nogle måder minder situationen om Musikalsk Legestue I. Det er et overgangshold – en overgangsalder. Der er sket og sker meget nyt i børnenes liv på forholdsvis kort tid: De skifter fra vuggestue til børnehave, de smider bleen og sutten, og nu går de også til musik uden forældre. Men sådan er livet jo fuld af overgange, og hver overgang modner og udvikler.

I øvrigt arbejder vi meget med og via kroppen. Pulsarbejdet fortsætter med mange slags bevægelser, start og stop samt forskellige tempi. Rytmearbejde med klap, tramp, hop eller andre bevægelser på bestemte tidspunkter. Lege der udfordrer sanseapperatet, signalforståelse, reaktion, koordination, start og stop. Sang- og stemmearbejde, dynamik, tempo og udtryk. Hørelæreværktøjer som rytmesprog, indre øre, op og ned, melodigenkendelse og hukommelse. Alt sammen på en legende måde. Der stilles krav til børnene, men altid på en venlig, spørgende og opfordrende måde.

Vi lærer langsomt en masse grunddiscipliner, som er basale i forbindelse med musikudøvelse, både alene og i særdeleshed sammen med andre. Hørelære for børn har mange værktøjer, der egentlig er ren hjernegymnastik. Derfor viser mange undersøgelser, at denne form for undervisning styrker børnenes hjerner meget. Det sociale er selvfølgelig helt centralt, når vi er mange mennesker, der sammen skal skabe et læringsrum. Børnene får lært at modtage kollektive beskeder, reagere på signaler fra læreren eller andre børn, samarbejde og koordinere, bevægelse og lyd.

Men det allerførste, der skal etableres, er tryghed, for når der er tryghed, kan man alt. Derfor er hele processen med at få børnene ind uden forældre meget vigtig, og al energien sættes ind på at få dét til at køre først. Et godt samarbejde mellem jer forældre og læreren er alfa og omega. Til gengæld har de mere erfarne lærere alle børnene inde og på banen fra første time, selvom nogle skal bruge en måned eller to på helt at lande i den nye sammenhæng og lære alle de andre børn at kende.

Vi har ikke travlt. Processer skal have den tid, de skal have.

Formål

 • At give børn et stort repertoire af vores udvalgte sange, remser og danse.
 • At give børnene redskaber til at udøve sang og spil.
 • At give børnene de første målrettede oplevelser med instrumenter.
 • At udvikle børnenes motorik, koordination og andre kropslige intelligenser/kompetencer.
 • At videreudvikle pulsfornemmelse.
 • At bygge videre på erfaringer og repertoire fra de foregående Musikalsk Legestuehold.
 • At til stadighed udvikle det fundament, der gør det muligt at få det maksimale udbytte af musikundervisningen på Den Lille Musikskole nu og i de kommende år.
 • At give børnene en række musikalske oplevelser af høj kvalitet, der lagrer sig til senere.
 • At forberede børn og forældre på Musikalsk Legestue V.

Sæsonstarten har sin egen karakter, men snart vil børnene myldre syngende ind i musikrummet. Men, men, men langt de fleste børn vil opleve kriser i forhold til at gå til musik af og til. Der er sådan set ikke nogen maksimumalder for, hvornår de kan opstå, men de vil selvfølgelig have forskellig karakter hos en fireårig og hos en tiårig. Men fælles er, at jo tidligere I forældre henvender jer til læreren, jo bedre er mulighederne for at løse dem. Henvend jer hellere en gang for meget end en gang for lidt – for børnenes skyld. Vi lærere har en del muligheder, som I ikke umiddelbart har, men det kræver et samarbejde med jer forældre at få tingene på sporet igen. Erfaringen viser, at hvis forældrene henvender sig i tide og forøvrigt er åbne, så løser vi 99% af udfordringerne.

Husk, at det er og bliver en forældrebeslutning, at børnene skal gå til musik. Tag ansvaret for den beslutning ved at følge op, hvis der opstår problemer undervejs.

Et par gange om året inviterer vi forældrene med ind i værkstedet. Hvornår det bliver, afgør den enkelte lærer.

Læs også beskrivelsen af Musikalsk Legestue I, II, III og V.

Hør meget mere om Musikalsk Legestue IV på de obligatoriske forældremøder, som alle forældre deltager i hvert år.

Musikalsk Legestue V

Musikalsk Legestue V og VI er som regel den rene leg. Børnene er nu fuldstændig vant til at være til musik uden deres forældre, og de kan og ved allerede nu en masse i form af musiktimens opbygning, ritualer og gennemgående sange. Nye børn bliver lynhurtigt løftet ind i det hele, fordi de fleste børn kan det, og børn lærer meget hurtigt af andre børn (det vil I erfare mange gange på både godt og ondt.)  🙂

Alder

Barnet fylder 5 år mellem 1. august det år hvor holdet starter og 31. juli det år hvor holdet stopper. Der gives IKKE dispensation til børn, som er født senere.

Indhold

På Musikalsk Legestue V introduceres rytmenoder og solmisation. Efter jul får børnene udleveret deres egne mapper, hvorefter de får lektier med hjem ca. hver anden gang. Lektierne er først helt simple tegninger af de forskellige musikfigurer, som de kender fra Musikalsk Legestue IV, og som de skal farvelægge. Snart efter tegnes/skrives de første noder. Alt, hvad børnene får med hjem, har de umiddelbart før tegnet på tavlen. Progressionen er stille og rolig, og lektierne bliver hurtigt et hit, som de efterspørger.

Da vi nu også har fået tavlen som arbejdsredskab, vil vi ofte starte timerne med noget, der foregår på tavlen. Det betyder bestemt ikke, at børnene bare sidder og er passive. Vores pædagogik forudsætter tværtimod kontinuerlig aktiv medvirken, og vi bruger meget krudt på at få alle børnene til at “gøre og synge med” – et arbejde, som vi forventer, at I hjælper til med. Mere om det på forældremødet.

Arbejdet med puls og rytme fortsætter både ubevidst og det, vi kalder halvbevidst, som når vi starter med at skrive rytmenoderne, synge sange og sige remser på rytmesprog og læse rytmer fra tavle og rytmekort. Vi arbejder intenst, for det er sådan, man lærer noget, men vi har ikke travlt. Det er den gode læringsproces, der er målet, og så skal resultaterne nok komme.

Kravene til præcision i de sange, lege, remser og danse m.m., som børnene allerede kender, stiger gradvist. Det foregår altid i en god ånd og med den spørgende tilgang, der kendetegner vores pædagogik:

 • Kan man synge den her sang, samtidig med at man går?
 • Kan man klappe med lukkede øjne og synge på fløjtesprog samtidig?
 • Stoppede vi alle på samme tidspunkt?
 • Sang vi alle sammen det samme?

Og så videre.

På Musikalsk Legestue bruger vi indimellem små percussion-instrumenter, men ikke i hver time. Vi har simpelthen ikke tid til at gøre alt det, vi gerne vil, selvom vi bruger vores tid optimalt. Børnene i denne alder kan rumme et kæmpe repertoire, meget mere end hvad 45 minutter om ugen giver mulighed for.

Til gengæld får børnene nogle super forudsætninger for at spille på et hvilket som helst instrument. I løbet af Musikalsk Legestue V begynder de første børn til instrumentalundervisning. Det giver også noget tilbage til holdet. Alle instrumentallærerne melder, at de børn, de får herfra, er på et meget højt niveau.

Børnene lærer til holdundervisningen mange sange fra instrumentrepertoiret. Læs mere om disse sange her. Instrumentsangene bliver vendt og drejet, og vi anvender sangene på mange, mange forskellige måder.

Kodály har fastslået, at vejen til at synge rent går gennem flerstemmighed. I det skjulte har vi arbejdet med forberedelse til flerstemmighed lige fra begyndelsen af Musikalsk Legestue IV (egentlig også helt fra babymusikken). Hen mod slutningen af sæsonen på Musikalsk Legestue V lykkes vi som regel med vokal flerstemmighed, altså at børnene selv kan holde to stemmer adskilt fra hinanden.

Solmisationen bliver introduceret for børnene fra starten af sæsonen i form af en musikdukke. Gennem hele sæsonen synger vi på solfa i alle timerne, men gør for øvrigt ikke mere ud af det, for det skal først praktiseres en masse.

På Musikalsk Legestue VI begynder bevidstgørelsen. Læs mere under Musikalsk Legestue VI.

Vi har stadig ikke travlt, selvom vi når en masse. Børnene skal være med – alle sammen.

Formål

 • At videreudvikle børnenes repertoire.
 • At fordybe sig i det allerede kendte repertoire. Vi bruger det kendte materiale til at bevidstgøre musikalske elementer.
 • At videreudvikle børnenes redskaber til at udøve sang og spil.
 • At lære rytmesprog.
 • At lege med musikalsk form: Ekko/imitation, rondo, gentagelsestegn, genkendelse og diverse klassiske formtyper.
 • At få et godt forhold til lektier og det at øve sig.
 • At videreudvikle koordination og rytmisk kapacitet.
 • At bygge videre på erfaringer og repertoire fra de foregående Musikalsk Legestuehold.
 • At til stadighed udvikle det fundament, der gør det muligt at få det maksimale udbytte af musikundervisningen på Den Lille Musikskole nu og i de kommende år.
 • At give børnene en række musikalske oplevelser af høj kvalitet, der lagrer sig til senere.
 • At forberede børn og forældre på Musikalsk Legestue VI.

Musikalsk Legestue V er virkelig easy going. Børnene er gennemsnitligt på et meget harmonisk sted i deres liv, så de får lært en masse i løbet af denne sæson.

Et par gange om året inviterer vi forældrene med ind i værkstedet. Hvornår det bliver, afgør den enkelte lærer.

Husk det, jeg skriver om kriser i forhold til musikundervisningen flere andre steder. De er meget sjældne på Musikalsk Legestue V, men tøv ikke med at kontakte os, hvis de opstår.

Husk også, at det er og bliver en forældrebeslutning, at børnene skal gå til musik. Tag ansvaret for den beslutning ved at følge op, hvis der opstår problemer undervejs.

Læs også beskrivelsen af Musikalsk Legestue I, II, III, IV og VI og hør meget mere om Musikalsk Legestue V på de obligatoriske forældremøder, som alle forældre deltager i hvert år. Til jer, der er nye, anbefaler vi at deltage i den første halvdel af forældremødet for Musikalsk Legestue IV og eventuelt tage en snak med læreren.

Musikalsk Legestue VI

Alder 

Barnet fylder 6 år mellem 1. august det år, hvor holdet starter og 31. juli det år, hvor holdet stopper. Der gives IKKE dispensation til børn, der er født senere.

Indhold 

Vi har tavlearbejde og rytmekort i alle timerne, og vi indlærer gradvist musikalske begreber som bindebuer, musikbrøker, dynamiske begreber som forte og piano, tempobegreber som adagio og presto, ritardando og accelerando m.m.

Vi synger og lytter, udvikler det indre øre og arbejder med rytmisk præcision, kropslig koordination, forskellige udtryk og mange nye sange.

Vi undgår forklaringer og belæringer, men lærer ved at gøre, høre og se. Det er også vigtigt, at I forældre ikke forklarer for meget, men snarere viser og spørger. Bevidstgørelsesprocessen skal altid komme efter erfaringsprocessen. Man kan spolere et talent ved at have for travlt med bevidstgørelsen.

Formål

 • At lære at læse og skrive noder.
 • At begynde på en langsom bevidstgørelse af alt det, børnene allerede kan – en proces der fortsætter i mange år.
 • At lege med og fordybe sig i det kendte repertoire. Vi bruger materialet til at bevidstgøre musikalske elementer.
 • At videreudvikle børnenes redskaber til at udøve sang og spil.
 • At videreudvikle rytmesproget.
 • At videreudvikle solmisationen.
 • At fortsat udvikle en sund rytme i forhold til lektier og det at øve sig.
 • At videreudvikle koordination og rytmisk kapacitet.
 • At bygge videre på erfaringer og repertoire fra de foregående Musikalsk Legestuehold.
 • At til stadighed udvikle det fundament, der gør det muligt at få det maksimale udbytte af musikundervisningen på Den Lille Musikskole nu og i de kommende år.
 • At give børnene et række musikalske oplevelser af høj kvalitet, der lagrer sig til senere.
 • At forberede børn og forældre på Høreleg I – III.
 • At køre parallelløb med instrumentalundervisningen og spirekoret.

Musikalsk Legestue VI er et kæmpe spring frem rent fagligt. Nogle få er begyndt i skole, men de fleste skal begynde efter sommerferien, og de er supersultne og læringsparate.

Det meste af Musikalsk Legestue VI er, ligesom Musikalsk Legestue V, den rene leg. Børnene suger til sig og lærer lynhurtigt, men der begynder desværre også at vise sig en ny selvbevidsthed i form af, at de begynder at vurdere og måle egne færdigheder og præstationer. Nogle børn kan sidde med en følelse af, at alle de andre børn kan eller forstår noget, som de ikke kan. Dette fænomen er i mine 25 år som underviser blevet mere udtalt. Årsagerne kan I forældre også gisne med om, men faktum er, at børn i gennemsnit er blevet lidt mindre spontane og legende og lidt mere selvbevidste og selvvurderende. Personligt synes jeg ikke, at det en god udvikling.

Hos os lægger vi vægt på at gøre sig umage versus at sjuske (altså processen) fremfor rigtigt og forkert og godt og dårligt (altså resultatet). Som jeg altid siger: En god proces skal nok føre til et godt resultat, men for meget fokus på resultatet vil ikke gøre noget godt for netop resultatet.

Det er meget vigtigt, at I henvender jer, hvis der er udfordringer i forhold til at gå til musik, da det ofte har rod i ovenstående, og vi har nogle værktøjer til at få det til at fungere igen.

På Musikalsk Legesue VI introduceres bevidstgørelsen af solmisation og de første skalaer og intervaller. Vi udvider det rytmiske repertoire med sekstendedele og bindebuer, og der læses rytmekort i hver eneste time. Stemmerne plejes med diverse vokallege, det har vi også gjort hidtil, men nu er det mere målrettet. Ørene plejes og udvikles ved flerstemmig sang, nye måder at indstudere sange og andet på.

Hørelære, teori og musikkundskab begynder at optræde selvstændigt med små øvelser som for eksempel musikdiktat og små spil.

Børnene får stadig lektier i en lind strøm, og det er vigtigt, at forældrene følger godt med, gerne i en spørgende rolle. Hvis børnene har udfordringer med lektierne, er det læreren, der skal være mere omhyggelig i sin gennemgang undervisningen.

Det gjaldt også sidste år, men nu er et stabilt fremmøde en forudsætning for, at børnene kan følge med. Nye børn kommer på arbejde, men kan sagtens følge med, hvis de kommer stabilt. Det handler om, at børnene udvikler sig derfra, hvor de er. Alle kan få udbytte af undervisningen, også selvom de er på forskelligt niveau færdighedsmæssigt.

Husk, at det er og bliver en forældrebeslutning, at børnene skal gå til musik. Tag ansvaret for den beslutning ved at følge op, hvis der opstår problemer undervejs.

Et par gange om året inviterer vi forældrene med ind i værkstedet. Hvornår det bliver, afgør den enkelte lærer.

Med en enkelt undtagelse* optager vi ikke nye børn i løbet af sæsonen. Hele sæsonen er et langt sammenhængende undervisningsforløb. Hvis barnet er med fra sæsonstarten, selvom det ikke har gået på skolen før, skal det nok kunne følge med. Vi bruger tid på repetition i starten af sæsonen.

I løbet af Musikalsk Legestue VI begynder endnu flere børn på instrumentalundervisning, og det giver meget tilbage til holdet. Musikalsk Legestue VI er et rigtig godt tidspunkt at begynde på et instrument.

Læs også om instrumentalundervisning og Høreleg.

Hør meget mere om Musikalsk Legestue VI på de obligatoriske forældremøder, som alle forældre deltager i hvert år.

For nye deltagere anbefales det at læse beskrivelsen af Musikalsk Legestue I, II, III, IV og V.

*Instrumentalelever.

Musikalsk Legestue VII

Alder 

Barnet fylder 7 år mellem 1. august det år, hvor holdet starter og 31. juli det år, hvor holdet stopper. Der gives IKKE dispensation til børn, der er født senere.

Indhold 

Er på vej…

generisk-ML4

generisk-ML4-2

generisk-ML2_3

generisk-musikalsklegestue

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 30 14 01 23

Hvem underviser?

Kirsten Aage
Musikalsk legestue II, III, IV, V & VI

Kirsten er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. I juni 2014 afsluttede hun sin pædagogiske kandidateksamen med blokfløjte som hovedfag.

Læs mere her

Michael Schilling
Daglig leder og Musikalsk Legestue I, II, III, IV, V, VI & VII

Michael er grundlægger og leder af Den Lille Musikskole. Han har undervist børn i musik siden slutningen af 1980'erne.

Læse mere her.

Hvad siger andre om dette kursus?

<span>Mor til Dagmar 2 år</span>
"

Jeg er overbevist om, at Dagmar har fået noget ud af forløbet, og hun har fået en mor, som er begyndt at synge rigtig meget igen.

"
Betina Mor til Dagmar 2 år
<span>mor til Rebecca</span>
"

Jeg er begejstret for forløbet, jeg bliver nærmest høj af at deltage ... jeg bliver revet med af stemningen.

"
Rachel mor til Rebecca

No Comments

Comments are closed.