Musikalsk Legestue (fra 1 – 7 år)

generisk-ML4-3

Hvad er Musikalsk Legestue?

Musikalsk Legestue I - VII

Musikalsk Legestue er designet som et langt sammenhængende forløb, der tilbydes børnene, fra de er ca. et til syv år gamle. Et forløb, som for de flestes vedkommende er en fortsættelse efter Babymusikken.

Formålet med dette er:

  • At opbygge og udvikle børnenes iboende og umiddelbare glæde ved at synge, spille og lytte til musik.
  • At give børnene en masse musikalske oplevelser med stort set alle musikkens grundelementer.
  • At give børnene en grundig forberedelse, hvis der er ønske om at gå videre med musikken.
  • At give børnene et stort repertoire af sange, remser, didaktiske lege, sanglege, legesange og danse.
  • At lære børnene hele grundrepertoiret af sange som bliver brugt i vores begynderinstrumentalundervisning.
  • At udvikle børnenes koordination, hukommelse, motorik, sansning, koncentration og sociale færdigheder.
  • At lære simpel musikalsk notation og læsning.
  • At lege sig til komplekse musikalske færdigheder inden for teori og hørelære.
  • At komponere, improvisere og reproducere musik.
  • At udvikle stemme og øre.

Musikalsk Legestue vil udruste børnene med en række færdigheder, som de vil have med sig, uanset om de fortsætter med musikken eller ej. Meget af det, vi laver, er hjernegymnastik af fineste karat. Det er et videnskabeligt faktum, at børn, der beskæftiger sig intensivt med musik, klarer sig bedre i en række skolefag. Der findes utallige undersøgelser, der understøtter dette, og ingen der viser det modsatte.

Der kræves ingen særlige musikalske forudsætninger hos hverken børn eller forældre for at gå til Musikalsk Legestue på Den Lille Musikskole. Det eneste, der skal til, er lyst, vilje og villighed til at gå ind på de præmisser, der er her på skolen.

Efter Musikalsk Legestue er der en række tilbud om instrumentalundervisning, Børnekor, Høreleg, og Hørelære

Herunder følger beskrivelser af de enkelte hold. På Musikalsk Legestue I - III er forældrene med til undervisningen. På Musikalsk Legestue IV - VII er børnene til undervisning uden forældre.

Pris: Fra 120 kr. pr. lektion

TILMELD MUSIKALSK LEGESTUE (Kræver login)

Musikalsk Legestue I

Ugedag Tid Underviser Status Sted

Musikalsk Legestue II

Ugedag Tid Underviser Status Sted

Musikalsk Legestue III

Ugedag Tid Underviser Status Sted

Musikalsk Legestue IV

Ugedag Tid Underviser Status Sted

Musikalsk Legestue V

Ugedag Tid Underviser Status Sted

Musikalsk Legestue VI

Ugedag Tid Underviser Status Sted

Musikalsk Legestue VII

Ugedag Tid Underviser Status Sted

TILMELD MUSIKALSK LEGESTUE (Kræver login)

 

Musikalsk Legestue I
Musikalsk Legestue II
Musikalsk Legestue III
Musikalsk Legestue IV
Musikalsk Legestue V
Musikalsk Legestue VI
Musikalsk Legestue VII

generisk-ML4

generisk-ML4-2

generisk-ML2_3

generisk-musikalsklegestue

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 30 14 01 23

Hvem underviser?

Kirsten Aage
Musikalsk legestue II, III og IV

Kirsten er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. I juni 2014 afsluttede hun sin pædagogiske kandidateksamen med blokfløjte som hovedfag.

Læs mere her

Michael Schilling
Daglig leder og Musikalsk Legestue I, II, III, IV, V, VI

Michael er grundlægger og leder af Den Lille Musikskole. Han har undervist børn i musik siden slutningen af 1980'erne.

Læse mere her.

Hvad siger andre om dette kursus?

<span>Mor til Dagmar 2 år</span>
"

Jeg er overbevist om, at Dagmar har fået noget ud af forløbet, og hun har fået en mor, som er begyndt at synge rigtig meget igen.

"
Betina Mor til Dagmar 2 år
<span>mor til Rebecca</span>
"

Jeg er begejstret for forløbet, jeg bliver nærmest høj af at deltage ... jeg bliver revet med af stemningen.

"
Rachel mor til Rebecca